fbpx

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

A felhívás kódszáma: GINOP Plusz-1.2.1-21

KeretösszegTámogatási kérelmek várható száma
200 milliárd Ft1000-3000 db

Támogatás összege:

minimum 10.000.000 Ft – maximum 629.300.000 Ft

Benyújtási időszak:

 • 2021. június 28 – július 5.                               Rendelkezésre álló keret: 80 milliárd Ft
 • 2021. szeptember 27 – október 4.                 Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft
 • 2022. január 10 – 17.                                      Rendelkezésre álló keret: 20 milliárd Ft
 • 2022. április 11 – 20.                                       Rendelkezésre álló keret: 50 milliárd Ft

költség számítás

Felhívjuk figyelmét, hogy a 3-4. benyújtási szakaszban csak mikrovállalkozások vagy azok a kis- és középvállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a felhívás keretében tervezett fejlesztéseiket szabad vállalkozási zónának minősülő településen valósítják meg.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az egyes szakaszokban a beérkezett támogatási igények a szakaszban rendelkezésre álló keretösszeg 130%-át meghaladják, a felhívás lezárásra kerül és a támogatási kérelmek benyújtására a soron következő szakasztól van újból lehetőség.

Támogatás mértéke, formája:

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő, és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül.

A projekt maximális elszámolható összköltsége

Az összköltség maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás benyújtást megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év átlagos statisztikai állományi létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

GINOP 121 21 elszámolható költségek

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető feltételesen visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 629.300.000 Ft.

Támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költséghez viszonyítva: 1-2. benyújtási szakasz (Átmeneti támogatás jogcím)

TerületMikrovállalkozásKisvállalkozásKözépvállalkozás
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl70%70%70%
Közép-Dunántúl,        Pest                                   megye fejletlenebb települései55%55%55%
Nyugat-Dunántúl45%45%45%
Piliscsaba, Pilisjászfalu45%45%45%
Pest megye fejlettebb települései45%45%45%

3-4. benyújtási szakasz (Egyéb támogatás jogcímek)

TerületMikrovállalkozásKisvállalkozásKözépvállalkozás
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl70%70%60%
Közép-Dunántúl,        Pest                                   megye fejletlenebb települései55%55%45%
Nyugat-Dunántúl45%45%35%
Piliscsaba, Pilisjászfalu45%45%
Pest megye fejlettebb települései45%45%

Fenntartási időszak eredményességi mérése:

Fenntartási időszak 1 év. Az összköltség maximum 70%-át elérő visszatérítendő támogatás (VT), a támogatott projekt megfelelő teljesítése, valamint az előre meghatározott eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.

A vizsgált mutató: Bruttó hozzáadott érték: értékesítés nettó árbevétel + aktivált saját teljesítmény – anyagjellegű ráfordítás. Emellett különböző vállalkozói tudásbővítéssel is hasznos pluszpontok szerezhetőek.

A visszafizetés vonatkozásában lehetőség van legfeljebb 4 részletben történő előtörlesztésre. (18 hónap alatt)

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében a kötelező előleg mértéke mikro-, kis- és középvállalkozás kedvezményezett esetén a megítélt feltételesen visszatérítendő támogatás 90%-a, de legfeljebb 566,37 millió Ft.

Támogatást igénylők köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes) üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben 3 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók és egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

A támogatást igénylőnek az előző pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését (hardver), a technológiai kapacitások bővítését (min. nettó 200.000 Ft/ eszköz).

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő infrastrukturális és ingatlan beruházás: (maximum 70% az összköltségen belül!)
  • új építés (nettó 338.800,- Ft/ bruttó m2)
  • bővítés (nettó 338.800,- Ft/ bruttó m2)
  • átalakítás (funkcióváltás kötelező nettó 272.500,- Ft/nettó m2)
  • energetikai korszerűsítés (megadott fajlagos költségeken belül)
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő (https://vali.ifka.hu/hu/experts weboldalon), nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett, a felhívás 3.4.1.1. m) pontjában részletezett szolgáltatástípusok (legfeljebb 50 millió Ft értékben, a képzéssel együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés (legfeljebb 20 millió Ft értékben, a tanácsadással együtt legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 20%-át érheti el).
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával (legfeljebb a projekt elszámolható összköltségének 50%-át érhetik el, 5-15 kWp max 400.000 Ft/kWp, 15-50 kWp max 337.000 Ft/kWp, 50-kWp felett max 300.000 Ft/kWp,).

Felhívjuk figyelmét, hogy a projekt keretében legalább 1 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges, és kötelezően megvalósítandó az a) pontban foglalt tevékenység.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Műszaki és szakmai elvárások

 1. Nem támogatható azon projekt:
  • amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel másfélszeresét;
  • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
  • amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10, 30.11-12 és 33.11-20 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
  • amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül
  • Nem támogatható meglévő megújuló energiát hasznosító rendszer kapacitásbővítése.
  • amely vállalkozás a GINOP Plusz-1.1.2-21 vagy GINOP Plusz-1.2.2-21 vagy GINOP Plusz- 1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta
  • amelynek fejlesztési igénye az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével kapcsolatos beruházásokra irányul.
 1. A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. Az eszközöket csak megfelelő tárgyi- és humánerőforrásokkal, valamint szervízhálózattal rendelkező gyártótól, vagy hivatalos forgalmazótól lehet beszerezni, a támogatást igénylőnek mellékletként csatolnia kell a gyártó és a forgalmazó közötti hivatalos kapcsolatot alátámasztó dokumentumot (pl. disztribútori megállapodás, gyártói igazolás a forgalmazói kapcsolatról.)

A projekt területi korlátozása

Nem támogatható Budapest területén megvalósuló fejlesztés. Közép-Magyarország támogatható! A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie. A támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

Fenntartási kötelezettség

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Segíthetünk?

Kérjen ajánlatot kollégánktól

+36 20/362-3919

Patikapartner

A weboldal cookie-kat használ annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa! A weboldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába! További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás